Денонощна или почасова въоръжена или неовъоръжена охрана на отделни обекти и намиращите се в тях материални ценности, имущество, стоки, оборудване, информация и др.

Охраната на обекти включва въоръжена или невъоръжена охрана на стопански обекти, фирмени структури, търговски, банкови и административни сгради, техните материални ценности, технически ресурси, стоки и оборудване, посредством физическа охрана и специализирана техника.

Black Sea Security разработва проекти за охрана, след проучване, анализ, организация и реализация на мерки за безопасност, съобразени със спецификата на всеки обект.

Услугата се осигурява в съответствие с основните принципи за сигурност, правила и процедури, съобразени със законодателната база в България.

Преди представянето на оферта се осъществява оглед и събеседване с Възложителя, на който се извършва оценка на риска за конкретния обект и се изготвя охранително обследване.Може да се отзовем и да Ви предоставим нашите услуги в рамките на 24 часа за цялата страна!